Souhlas se zpracováním osobního údaje o diagnóze

Background

Souhlasíte tímto se shromažďováním a zpracováním údaje o Vaší diagnóze, a to pro účely posouzení a evidence žádosti o nadační příspěvek či nezdravotní asistenční službu.

Tento souhlas udělujete Nadačnímu fondu pro protonovou terapii, IČO 24776912, se sídlem Klimentská 1246/1, Praha 1 – Nové město, PSČ 110 00, zapsanému v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 819.

Údaj o Vaší diagnóze bude nadační fond zpracovávat na základě Vašeho souhlasu – právní základ zpracování je tak dán dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR).

Doba zpracování bude 5 let od Vámi uděleného souhlasu nebo do doby, než s tímto zpracováním vyjádříte nesouhlas.

Údaj o Vaší diagnóze bude zpracovávat přímo nadační fond, jeho pracovníci a další spolupracující osoby, nebude předáván do státu, který není členským státem Evropské unie, nebo mezinárodní organizaci, a ani nebude předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

Tento souhlas udělujete dobrovolně a můžete jej kdykoliv bezplatně odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování, které může být prováděno na základě jiného právního základu, než je Váš souhlas, popř. které může být prováděno na základě Vašeho dalšího souhlasu.  

Tento souhlas je důležitý pro komplexní posouzení Vaší žádosti. Bez tohoto souhlasu proto nebude možné žádost posoudit. Jedná se tak o smluvní požadavek.

Vezměte na vědomí, že máte právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jejich výmaz, omezení jejich zpracování a jejich přenositelnost. Máte dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Podrobnosti o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na webové adrese https://www.nfppt.cz/zpracovani-osobnich-udaju/.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na adrese Klimentská 1246/1, Praha 1 – Nové město, PSČ 110 00, tel. +420 226 222 026, e-mailové adrese info@nfppt.cz, nebo webovém kontaktním formuláři: https://nfppt.cz/kontakt/.

Žádost o nadační příspěvek či nezdravotní asistenční službu

    Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním údaje o diagnóze. Podrobnosti naleznete zde

    Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.

    Partneři