Protonová terapie

Protonová radioterapie je v současné době jednou z nejvyspělejších možností ozáření nádoru a vykazuje oproti běžné radioterapii nesporné fyzikální výhody, které se projevují v klinické praxi.

Background

Protonová radioterapie umožňuje díky tužkovému skenování ozářit s milimetrovou přesností cílovou oblast. Zdravé tkáně a orgány v okolí nádoru zůstanou, na rozdíl od běžné radioterapie, nezasaženy a tedy nepoškozeny.

Protonová terapie dosahuje vysoké úspěšnosti léčby pro své fyzikální vlastnosti, je dobře snášena, má velmi mírné krátkodobé akutní vedlejší účinky, stejně jako minimální dlouhodobé vedlejší účinky. Jejími nespornými výhodami jsou: 

 • Cílený zásah
 • Milimetrová přesnost
 • Minimální vedlejší účinky
 • Šetří zdravé tkáně
 • Nulové záření za nádorem
 • Ambulantní léčba

Protonovou léčbu rakoviny lze doporučit pro většinu nádorových onemocnění, pro které je vhodná léčba ozařováním. Jedná se zejména nádory, které se nacházejí v blízkosti životně důležitých orgánů citlivých k ozáření: nádory mozku, nádory ležící v oblasti páteře, nádory v oblasti báze lební, rakovina prostaty, rakovina prsu, nádory hlavy a krku, nádory u dětí nebo maligní lymfomy.

Léčba v Protonovém centru v Praze

Jak postupovat pro zahájení léčby

Je-li pro Vaše onemocnění vhodná léčba ozařováním, měli byste zvážit možnosti a výhody protonové radioterapie.  Pokud jste doposud nekontaktovali Klientský servis Protonového centra, doporučujeme tak učinit nejpozději teď. Dozvíte se obratem, zda je Vaše diagnóza vhodná k léčbě protonovou terapií. Pokud tomu tak je, budete pozváni na vstupní vyšetření  do PTC. Lékař po vstupní konzultaci určí nejvhodnější způsob léčby. V momentě, kdy je pacient vhodný do léčby, začne klientský servis jednat s pojišťovnou o úhradě léčby. Další postupy se velmi různí, podle toho, jakou máte diagnózu či u které pojišťovny jste pojištěn.  

Pokud lékaři protonového centra pozitivně posoudili vhodnost Vaší diagnózy a nastínili možnost nástupu do léčby, je čas řešit s Vaší pojišťovnou úhradu léčby. Protonová léčba splňuje zákonné podmínky pro plnou úhradu zdravotními pojišťovnami, ale jestliže se při schvalování léčby Vaší pojišťovnou vyskytly problémy, můžete se na nás obrátit.

Pacienti v léčbě

Pokud právě procházíte léčebným procesem v Protonovém centru, jste v rukou nejlepších odborníků na radioterapii, nukleární medicínu a další, vysoce specializované obory. Přesto však můžete mít řadu otázek, které se léčby týkají nepřímo: Jakou roli hraje pro uzdravení psychická pohoda, jak upravit svou životosprávu, nebo to mohou být dotazy čistě praktického rázu, které již řešili pacienti před Vámi. Můžeme Vám pomoci, a proto nás neváhejte kontaktovat.

Po ukončení léčby

Bývalí i současní pacienti mají možnost zveřejnit svoje příběhy na našich webových stránkách. Stejně tak mohou sdílet své zkušeností pacientů po léčbě s pacienty, kteří léčbu teprve zvažují nebo začínají.

Vzájemná podpora mezi pacienty v různé fázi léčby je často nenahraditelná.

Chcete vědet více o protonové léčbě
Vyplňte formulář níže:

  Podrobnosti o zpracování osobních údajů naleznete zde

  Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.


  Partneři