Podpořte nás

Číslo účtu: 43-8326350277/0100
IBAN: CZ0201000000438326350277

Vážíme si vaší jednorázové i dlouhodobé finanční pomoci, či podpory. Účel finančního daru můžete specifikovat a podpořit tak konkrétní projekt, či osobu.

Background

Díky vám pomáháme dětem a dospělým s onkologickým onemocněním během protonové léčby. Děkujeme!

Pokud se rozhodnete podpořit naši činnost, vystavíme vám potvrzení o daru, na jehož základě si lze v roce 2021 odečíst až 30 % ze základu daně, což platí jak pro právnické, tak fyzické osoby.

Jaké dary a komu poskytnuté si můžete od základu daně odečíst definuje zákon o daních z příjmů v § 15 (fyzické osoby) a § 20 odst. 8 (právnické osoby).

Chcete pomoci jinak? Chcete se podílet na fungování NFPPT, nebo nabídnout jakoukoli pomoc našim klientům? Kontaktujte nás, prosím, na e-mailu níže!

Daruj dočasný domov …pomůžeš zachránit život

Mysleli jste, že při léčbě rakoviny peníze pomáhají pouze tam, kde hovoříme o léčbě samotné, léčebných výlohách nebo lécích? Realita je taková, že finance jsou občas potřeba ještě před tím, než pacient možnosti své léčby vůbec začne zvažovat. Pro některé z nich totiž může překážku k protonové léčbě představovat už jen vzdálenost mezi jednotlivými městy na území České republiky.

Onkologickou diagnózu si ročně vyslechne tisíce Čechů, mnohým z nich je v rámci radioterapie doporučena protonová léčba. Ozařování nejčastěji probíhá každý pracovní den od pondělí do pátku. Pro pacienty, kteří bydlí daleko od Prahy, tak denní dojíždění může představovat první výzvu, kterou musí zdolat. A protože
ani denní dojíždění z různých důvodů není možné, pacient a jeho blízcí tak mohou stát před skutečným problémem, kde nalézt prostředky k uhrazení nákladů za několikatýdenní ubytování v hlavním městě.

Od září 2022 se NFPPT podařilo zajistit kapacity hotelu Pawlownia, který se nachází v docházkové vzdálenosti od budovy Protonového centra. Díky úsilí Nadačního fondu je celé zařízení rezervováno pouze pro pacienty PTC, kteří se zde po dobu léčby mohou ubytovat za cenu pokrývající jen provozní náklady. Navzdory snahám Nadačního fondu si někteří pacienti stále nemohou ubytování dovolit. Pokud byste je však chtěli na jejich cestě za uzdravením podpořit, nabízíme možnost, jak se do projektu Daruj dočasný domov zapojit.

Pomocí QR platby, nebo koupí samolepky v hodnotě 50, 100, 200, 500, 1000 Kč na baru na hlavní recepci PTC přispějete pacientům v nelehké životní situaci na stabilní zázemí po celou dobu léčby, a potažmo jim tak umožníte protonovou léčbu zahájit.

Chcete přispět finančně?

  Vyberte částku

  • 100
  • 200
  • 500
  • 1 000
  • 5 000
  • 10 000
  Vyberte, na co chcete aby byly vaše peníze využity:
  Chcete zůstat v anonymitě?
  Vyberte způsob platby:

  Podrobnosti o zpracování osobních údajů naleznete zde

  Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.


  Chcete pomoci jinak?

  Chcete se podílet na fungování NFPPT
  nebo nabídnout nám a našim klientům služby, které mohou pomoci?
  Kontaktujte nás, prosím, na e-mailu níže!

  Partneři