Nutriční poradenství

Background

Nutriční terapie je nezbytnou součástí komplexní protinádorové strategie. Nutriční intervence zvyšuje účinnost nutriční podpory a zvyšuje kvalitu života onkologického pacienta. Různé formy nutriční intervence mají své opodstatnění během probíhající  léčby, ať už jde o přístup kurativní, paliativní, anebo symptomatický. 

Snahou nutriční terapie u onkologicky nemocných pacientů je přerušit stav nechutenství a váhového úbytku co nejdříve, umožnit tolerovat terapii, minimalizovat narušení imunitního systému, udržet pacientův pocit zdraví (well-being), jeho soběstačnost a sociální funkce. 

Nutriční konzultace může pacientovi nabídnout informace o vhodné stravě a její úpravě či o užívání různých doplňků. Složení stravy rovněž může interagovat s chemoterapií a zvyšovat nebo snižovat účinnost léčby. Nutriční terapeut Vám může nabídnout vhodnou klinickou výživu-sipping, enterální výživu, případně parenterální výživu.  

Pro více informací ohledně Nutričního poradenství kontaktujte NFPPT písemně na e-mail: info@nfppt.cz anebo telefonicky na čísle: +420 226 222 026 

Žádost o nadační příspěvek či nezdravotní asistenční službu

    Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním údaje o diagnóze. Podrobnosti naleznete zde

    Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.

    Partneři