Finanční příspěvek

Background

Nadační fond pro protonovou terapii podporuje klienty Protonového centra, kteří potřebují finanční pomoc, která by jim zcela anebo z části uhradila náklady (ubytování, dopravu, léky, zdrav. pomůcky) spojené s protonovou léčbou. 

Doplňující informace: 

Žadateli vyplněním žádosti automaticky nevzniká nárok na přiznání nadačního příspěvku, resp. na uzavření smlouvy, nejedná se o veřejný příslib. Poskytování výše příspěvku se řídí vnitřními pravidly NFPPT. Pracovníci NFPPT Vás budou kontaktovat okamžitě po obdržení Vaší žádosti a požádají Vás o doplňující informace, které k žádosti o nadační příspěvek NFPPT náleží.  Poté budete informováni o výsledku posouzení žádosti. 

Poskytnutí nadačního příspěvku, účel jeho poskytnutí, jeho výše a splatnost a další podmínky podpory záměru ze strany NFPPT budou zcela upraveny ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku, které NFPPT nadační příspěvek poskytne a žadatel přijme. 

Žádost o nadační příspěvek či nezdravotní asistenční službu

    Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním údaje o diagnóze. Podrobnosti naleznete zde

    Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.

    Partneři